Tricentenario La Salle
Tornar al menú

Grup de Tamborers
2019

Grup de Tamborers
Carrec Nom i Llinatges
Cap de Tamborers: Francisco José Jiménez Jiménez
Tamborer Major: Joan Vidal Tonda
Tamborer: Adrià Fajula Jiménez
Tamborera: Aisha Bover González
Tamborera: Alicia María Amador López
Tamborera: Anna Figuerola Ruíz
Tamborer: Antoni Belman Cladera
Tamborer: Ismael Fernández Vidal
Tamborera: Maria de Lluc García Rigo