Tricentenario La Salle
Tornar al menú

Junta de Govern 2019 - 2023

estandart
Germà Major Llorenç Ramón Pujadas
President i membre de l'Associació de Confraries d'Inca.
Germà Major Antoni Reus Garí
Vicepresident i Secretari de l'Associació de Confraries d'Inca
Germà Major Rafel Reus Moyá
Secretari
Germà Major Antoni Company i Bennasar
Tresorer
Germà Major Antoni Amer Reus
Vocal: Clavari i 1er. Cap de pas del "Centurió penedit"
Germà Major Gaspar Civera García
Vocal: 1er. Cap de Pas de "Jesús i la Verònica" i 1er. Cap de Portadors
Germà Major Jaume Martorell Ferrer
Vocal: 2on. Cap de Pas de "Jesús i la Verònica"
Germana Major Encarna Fernández Ramón
Vocal: 2ª Cap de Portadors
Germà Major Joan Vidal Tonda
Vocal: Cap de Tamborers
Germana Major María del Pilar Jiménez Cortés
Vocal: Rel.lacions Institucionals