Tricentenario La Salle
Tornar al menú

Junta de Govern 2023 - 2027

estandart
Germà Major Antoni Reus Garí
President i secratari de l'Associació de Confraries d'Inca.
Germà Major Antoni Amer Reus
Vicepresident i mebre de l'Associació de Confraries d'Inca.
Germà Major Joan Vidal Tonda
Secretari i cap de tamborers.
Germà Major Encarna Fernández Ramón
Tresorera.
Germà Major Antoni Company i Bennasar
Vocal.
Germà Major Gaspar Civera García
Vocal.
Germà Major Llorenç Ramón Pujadas
Vocal i President emèrit.
Germà Major Jaume Martorell Ferrer
Vocal.

Càrrecs electes després de les eleccions a la passada Assemblea General ordinària del passat 24 d'abril de 2023.
Pendent de confirmació pel Bisbat de Mallorca.